„Zdrowie to twój skarb”

Pod takim hasłem rozpoczął się organizowany każdego roku „TYDZIEŃ DLA ZDROWIA”.

W jego ramach realizowane są działania obejmujące różne aspekty zdrowego stylu życia. Rozpoczęliśmy pracą kreatywną i artystyczną, proponując uczniom konkurs plastyczny na plakat w formie tzw. memu*, którego tematyka mogła dotyczyć żywienia, sportu i profilaktyki uzależnień.

Młodzież miała także możliwość wykazania się szeroką wiedzą teoretyczną, rozwiązując  test on-line z profilaktyki chorób cywilizacyjnych na platformie MS TEAMS w aplikacji Forms.

Uczniowie  klas biologiczno -chemicznych uczestniczyli w pokazowej lekcji anatomii- „Sekcjonowanie serca wieprzowego”. Dzięki temu, jak sami przyznają, mogli  skonfrontować wiedzę teoretyczną z praktyką.

Całe przedsięwzięcie zostało zarejestrowane i jest wyświetlane w formie prezentacji multimedialnych  na szkolnych telebimach.

Rozstrzygnięcie konkursów odbędzie się po zakończeniu „Tygodnia dla zdrowia” i ogłoszone na szkolnej stronie internetowej.

*mem: coraz popularniejsza forma wyrażania swojej opinii w formie graficznej na dowolny temat, cechująca się ironią, satyrą i dużą dozą dystansu, mająca na celu pobudzić odbiorcę do nieszablonowego myślenia.

Partnerzy

Instytucje i firmy współpracujące z 1 LO w Limanowej.

MEN
CKE
OKE
KO
Starostwo Powiatowe
UM
Parafia MBB Limanowa
UP
AGH
UP JP2
Skip to content