Każdemu dziecku, niezależnie od koloru skóry, wyznania czy pochodzenia, przysługują takie same prawa – prawa dziecka.

I Liceum Ogólnokształcące wzięło udział w obchodach Międzynarodowego Dnia Praw Dziecka organizowanych przez UNICEF Polska. 20 listopada to wyjątkowa data – rocznica uchwalenia Konwencji o prawach dziecka. Przypomina nam, że wszyscy powinniśmy zwracać szczególną uwagę na dzieci i ich prawa. Międzynarodowy Dzień Praw Dziecka z UNICEF to wydarzenie, które jednoczy wszystkie dzieci na świecie. W tym dniu, w wielu krajach, dzieci oraz dorośli podejmują wspólne inicjatywy, których celem jest okazanie wsparcia i solidarności z dziećmi, których prawa nie są respektowane. To radosny dzień, ale z poważnym przesłaniem.

Również w naszej szkole przeprowadzono akcję przybliżającą uczniom Konwencję o prawach dziecka, celebrując 30. rocznicę uchwalenia Konwencji o prawach dziecka. Zaproszono uczniów do wykorzystania koloru niebieskiego w strojach, jako symbolu solidarności ze wszystkimi dziećmi na świecie, również tymi, których prawa nie są przestrzegane.
Akcja polegała na przygotowaniu niebieskich balonów z kartką zawierającą prawa dziecka. Grupa uczniów, chodząc po szkole, rozdawała koleżankom i kmolegom balony i rozmawiała na temat poszczególnych praw, zachęcając do lektury wszystkich artykułów Konwencji umieszczonych  na gazetce szkolnej UNICEF. Młodzież znajdzie tam również adresy internetowe oraz numery telefonów zaufania, z których może skorzystać w razie potrzeby. Uczniowie klas drugich uczestniczyli w zajęciach edukacyjnych na ten temat. Po zapoznaniu się z dokumentem – Konwencją o prawach dziecka, uczniowie dyskutowali o wybranych zapisach konwencji, zastanawiając się, w jakich okolicznościach obecnie te prawa są łamane w różnych krajach świata, ale również proponując metody rozwiązania tych problemów. Uczniowie podkreślali wagę instytucji pomocowych w Polsce- Rzecznika Praw Dziecka, infolinii, telefonów zaufania, nauczycieli i pedagogów. 

Partnerzy

Instytucje i firmy współpracujące z 1 LO w Limanowej.

MEN
CKE
OKE
KO
Starostwo Powiatowe
UM
Parafia MBB Limanowa
UP
AGH
UP JP2
Skip to content