Nasz szkoła przystąpiła, w tym roku szkolnym, do projektu „Profilaktyka na miarę”. Jest to pilotaż platformy diagnostycznej, która pozwoli na badanie zapotrzebowania na działania wychowawcze i profilaktyczne w szkoły. W ramach programu uczniowie, rodzice oraz nauczyciele zostaną przebadani testami diagnostycznymi on-line (grudzień 2022). Dzięki takiej diagnozie uzyskamy precyzyjny opis czynników chroniących, czynników ryzyka, zachowań problemowych oraz ewaluację podejmowanych działań wychowawczych i profilaktycznych.

Pozwoli nam to stworzyć program profilaktyczno – wychowawczy skrojony na naszą miarę. Więcej informacji na temat projektu znajdziecie na stronie:
https://www.facebook.com/Edukacja3.0
https://stowarzyszenie.trzyzero.edu.pl/profilaktyka-na-miare/

Partnerzy

Instytucje i firmy współpracujące z 1 LO w Limanowej.

MEN
CKE
OKE
KO
Starostwo Powiatowe
UM
Parafia MBB Limanowa
UP
AGH
UP JP2
Skip to content