Wincenty Stanisław Gawron – człowiek wolności

Pamięć o osobach zasłużonych i ich dokonaniach stanowi jeden z ważniejszych czynników kształtujących tożsamość społeczeństwa.

W środę 25 stycznia w naszym Liceum odbyła się konferencja naukowa poświęcona postaci szczególnej, która na stałe zapisała się w historii Ziemi Limanowskiej. Wincenty Stanisław Gawron, artysta, społecznik oraz żołnierz, swoim życiorysem mógłby obdarować kilka osób. Z inicjatywy Pana Damiana Króla, we współpracy z naszym Liceum, zorganizowane zostało spotkanie, w trakcie którego zaproszeni goście przybliżyli uczestnikom postać Wincentego Gawrona, jego działalność jako społecznika i artysty, a także losy wojenne. Wystarczy wspomnieć m.in. o tym, iż w trakcie II wojny światowej Gawron był więźniem obozu w Oświęcimiu, żołnierzem Armii Krajowej, uczestnikiem powstania warszawskiego oraz nawiązał przyjaźń z rotmistrzem Witoldem Pileckim. 

Konferencja rozpoczęła się od powitania uczestników przez Panią Dyrektor Annę Mruk oraz wprowadzenia w jej tematykę przez Pana Damiana Króla. Następnie głos zabrali zaproszeni goście. Był wśród nich dr Michał Wenklar z krakowskiego oddziału Instytutu Pamięci Narodowej, Jarosław Wróblewski z Muzeum Żołnierzy Wyklętych i Więźniów Politycznych PRL w Warszawie, Karol Wojtas, historyk i regionalista oraz prof. Józef Szymon Wroński z Uniwersytetu Papieskiego Jana Pawła II w Krakowie. W trakcie konferencji uczestnicy mieli okazję obejrzeć pamiątki po Wincentym Gawronie, a także fragment filmu ,,Rotmistrz”. Ponadto mogli otrzymać publikacje naukowe Instytutu Pamięci Narodowej.   

Swoją obecnością uświetnili wydarzenie przedstawiciele władz lokalnych, instytucji kultury, mediów oraz jednostki WOT stacjonującej w Limanowej.

Patronat honorowy nad konferencją objął Starosta Powiatu Limanowskiego Mieczysław Uryga, Burmistrz Miasta Limanowa Władysław Bieda oraz Wójt Gminy Limanowa Jan Skrzekut.

Wszystkim osobom zaangażowanym w organizację tego wydarzenia, a zwłaszcza Panu Damianowi Królowi, składamy serdeczne podziękowania.

(Autorem zamieszczonych zdjęć jest Pan Marek Dudek.)

Partnerzy

Instytucje i firmy współpracujące z 1 LO w Limanowej.

MEN
CKE
OKE
KO
Starostwo Powiatowe
UM
Parafia MBB Limanowa
UP
AGH
UP JP2
Skip to content