Wykłady z filozofii online w ramach Konkursu Filozoficznego „#Odważ się być Mądrym# Sapere Aude!”

I Liceum Ogólnokształcące w Limanowej i Wydział Filozoficzny Uniwersytetu Papieskiego w Krakowie – Organizatorzy Wojewódzkiego Interdyscyplinarnego Konkursu Filozoficznego „#Odważ się być Mądrym# Sapere Aude!”, o którym informowaliśmy serdecznie zapraszają do udziału w spotkaniach z filozofią on-line w ramach konkursu „Sapere Aude”.

Wykłady będą się odbywać w dniach 9–12 stycznia 2023 r., o stałej godzinie 18:00.

Wykłady będą odbywać się na platformie WebexSkrócona instrukcja logowania:Aby dołączyć do spotkania należy w przeglądarce kliknąć link spotkania.Jeżeli aplikacja Webex Meetings nie była jeszcze używana, można wybrać opcję pobrania aplikacji (zalecane), należy ją uruchomić, i dołączyć do spotkania.Można też wybrać opcję „Dołącz przez przeglądarkę”, bez ściągania aplikacji.W trakcie logowania zostaną Państwo poproszeni o podanie imienia i adresu e-mail. Imię będzie się wyświetlać pozostałym uczestnikom.

Harmonogram spotkań

DATAGODZINAWYKŁAD
9 I 2023
(poniedziałek)
18:00dr Jakub Synowiec
Odpowiedzialność za przyszłe pokolenia.
10 I 2023
(wtorek)
18:00ks. dr hab. Wojciech Grygiel, prof. UPJPII
Czy matematyka to tylko liczenie?
11 I 2023
(środa)
18:00mgr Joanna Urbaś
Czym jest odpowiedzialność za słowo i na czym polega etyka zawodu influencera?
12 I 2023
(czwartek)
18:00ks. dr hab. Miłosz Hołda
„Kto szuka prawdy, szuka Boga” – myśl Edyty Stein.

Link do informacji o wykładach https://upjp2.edu.pl/aktualnosci/odwaz-sie-byc-madrymsapere-aude-wyklady-online-912-i-2023-2141.html

Wykłady z filozofii online w ramach Konkursu Filozoficznego

Partnerzy

Instytucje i firmy współpracujące z 1 LO w Limanowej.

MEN
CKE
OKE
KO
Starostwo Powiatowe
UM
Parafia MBB Limanowa
UP
AGH
UP JP2
Skip to content