Wojewódzki Interdyscyplinarny Konkurs Filozoficzny „#Odważ się być Mądrym#Sapere Aude!” 2021/2022

Drodzy Uczniowie i Nauczyciele,

Organizatorem Interdyscyplinarnego Konkursu Filozoficznego „#Odważ się być Mądrym#Sapere Aude!” są: I Liceum Ogólnokształcące im. Wł. Orkana w Limanowej i Wydział Filozoficzny Uniwersytetu Papieskiego Jana Pawła II w Krakowie

Idea Konkursu jest owocem utrzymywanej od wielu lat pozycji lidera edukacji filozoficznej wśród szkół powiatu limanowskiego przez I Liceum Ogólnokształcące im. Władysława Orkana. Świadczą o tym liczne osiągnięcia uczniów na szczeblu ogólnopolskim – uzyskane tytuły laureatów i finalistów Olimpiady Filozoficznej i innych konkursów o tej tematyce, współpraca z uczelniami wyższymi oraz realizowany w naszym Liceum projekt Uniwersytetu Pedagogicznego pt. „Filozofia ma sens”.

Konkurs dotychczas miał zasięg powiatowy (dwie edycje). Liczny udział uczestników, ich pochlebne opinie i aprobata idei Konkursu ze strony Patronów Honorowych, a zwłaszcza Małopolskiego Kuratora Oświaty, zachęciły Organizatora do przeprowadzenia tegorocznej edycji o zasięgu wojewódzkim.

Głównym celem Konkursu jest rozwijanie samodzielnego, kreatywnego myślenia uczniów, formowanie ich wrażliwości poznawczej w duchu wychowania do wartości, z podkreśleniem personalizmu chrześcijańskiego, motywowanie do ciężkiej pracy i rozwoju osobistego oraz wspieranie utalentowanych młodych ludzi z województwa małopolskiego.

Honorowy patronat nad Konkursem objęli: Poseł na Sejm RP Urszula Nowogórska, Małopolski Kurator Oświaty Barbara Nowak, Biskup Ordynariusz Diecezji Tarnowskiej Andrzej Jeż, Wojewoda Małopolski Łukasz Kmita, Marszałek Małopolski Witold Kozłowski, Starosta Limanowski Mieczysław Uryga, Burmistrz Miasta Limanowa Władysław Bieda, Wójt Gminy Tymbark Paweł Ptaszek, Wójt Gminy Limanowa Jan Skrzekut oraz  Rada Rodziców I Liceum Ogólnokształcącego w Limanowej.

Partnerzy

Instytucje i firmy współpracujące z 1 LO w Limanowej.

MEN
CKE
OKE
KO
Starostwo Powiatowe
UM
Parafia MBB Limanowa
UP
AGH
UP JP2
Skip to content