Informacja o wyniku naboru na wolne stanowisko urzędnicze – Główny Księgowy

INFORMACJA O WYNIKU NABORU NA WOLNE STANOWISKO URZĘDNICZE: GŁÓWNY KSIĘGOWY
W I LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCYM IM. WŁ. ORKANA W LIMANOWEJ

Informujemy, że w wyniku zakończenia procedury naboru na wolne stanowisko urzędnicze: główny księgowy w I Liceum Ogólnokształcącym im. Wł. Orkana w Limanowej wybrana została Pani Anna Gądek zamieszkała w Kaninie.

Uzasadnienie dokonanego wyboru:

Kandydatka spełniła wymagania formalne. Udokumentowała doświadczenie zawodowe w zakresie wykonywanych zadań niezbędnych na tym stanowisku. W trakcie rozmowy kwalifikacyjnej wykazała, że posiada predyspozycje i umiejętności gwarantujące prawidłowe wykonywanie powierzonych obowiązków oraz wiedzę z zakresu znajomości przepisów niezbędnych do wykonywania pracy na stanowisku głównego księgowego.

Limanowa, dnia 1.07.2021 r.                                                           

Anna Mruk
Dyrektor I LO
w Limanowej

Partnerzy

Instytucje i firmy współpracujące z 1 LO w Limanowej.

MEN
CKE
OKE
KO
Starostwo Powiatowe
UM
Parafia MBB Limanowa
UP
AGH
UP JP2
Skip to content