Komunikat dla maturzystów i absolwentów

W związku z komunikatem OKE w Krakowie , Dyrektor I LO im. Władysława Orkana w Limanowej informuje, że egzamin maturalny w roku 2021 będzie przeprowadzony z przedmiotów obowiązkowych i dodatkowych wyłącznie w części pisemnej ( zgłoszenie do egzaminu w części ustnej zostanie anulowane).

  1. Zdający, który chciałby przystąpić do części ustnej egzaminu maturalnego zobowiązany jest przekazać tę informację do dyrektora szkoły do 8 lutego 2021r.
    W informacji tej należy podać:
    – uzasadnienie konieczności przystąpienia do części ustnej
    – dołączyć dokumenty poświadczające konieczność przedstawienia wyniku w części ustnej egzaminu maturalnego w postępowaniu rekrutacyjnym na uczelnię zagraniczną.
  2. W roku 2021 zdający nie ma obowiązku przystąpienia do części pisemnej egzaminu maturalnego   z jednego przedmiotu dodatkowego. Jeżeli zdający nie zamierza przystąpić do egzaminu maturalnego z przedmiotu dodatkowego na poziomie rozszerzonym musi dokonać korekty deklaracji w terminie do 8 lutego 2021r.
  3. W terminie do 8 lutego 2021 należy zgłosić wszelkie zmiany deklaracji maturalnej (w zakresie ostatecznego wyboru zdawanych przedmiotów.)

Wszyscy zdający , którzy dokonują jakichkolwiek zmian obowiązani są do ponownego wypełnienia w całości deklaracji i przesłaniaw terminie do 8 lutego 2021r.do godz. 15.00

1. W formie elektronicznej: skan podpisanej deklaracji na adres: 1lo.limanowa@pro.onet.pl

lub

2. W formie papierowej poprzez umieszczenie podpisanej deklaracji w skrzynce pocztowej umieszczonej na bramie wjazdowej od strony parkingu. Informację o dostarczeniu deklaracji należy przesłać na skrzynkę mailową szkoły 1lo.limanowa@pro.onet.pl

Partnerzy

Instytucje i firmy współpracujące z 1 LO w Limanowej.

MEN
CKE
OKE
KO
Starostwo Powiatowe
UM
Parafia MBB Limanowa
UP
AGH
UP JP2
Skip to content