Życie jest sztuką-ucz się jej!

Słowa te wyśpiewał Leonard Cohen-Jakub Mordarski podczas uroczystości pożegnania uczniów klas III, która odbyła się w naszym Liceum 27 kwietnia 2017 roku. Powodów do radości było wiele.

Spośród 219 absolwentów aż 127 zostało nagrodzonych, co stanowi 58% wszystkich uczniów klas III kończących szkołę.

Najwięcej świadectw z wyróżnieniem, bo aż 15,  wręczono uczniom klas 3B. Najwyższą średnią osiągnęli uczniowie: Bartosz Ociepka – 3A – 5,56,    Piotr Kotara – 3A – 5,50 , Magdalena Piórkowska – 3G – 5.37.

Wyróżniono też uczniów, którzy w ciągu trzech lat nauki nie opuścili ani jednej godziny, a są to: Karol Homa, Monika Czyżycka, Katarzyna Krzemińska, Bogumił Stanisławczyk.

Uroczystość zaszczycili swą obecnością przedstawiciele władz samorządowych: Mieczysław Uryga- wicestarosta powiatu limanowskiego i Artur Krzak- dyrektor Wydziału Edukacji i Sportu, wiceprzewodniczący Rady Rodziców pan Ireneusz Niemiec, a także rodzice nagrodzonych uczniów.  Serdeczne życzenia na przyszłość skierowała do młodzieży pani dyrektor szkoły Anna Mruk, która w swoim wystąpieniu podziękowała nauczycielom i wychowawcom za trud włożony w edukację i kształtowanie postaw młodych ludzi, rodzicom za wzorową współpracę ze szkołą, a władzom samorządowym za dostrzeganie i docenianie codziennej pracy nauczycieli. Po okolicznościowych przemówieniach, serdecznych życzeniach i gorących podziękowaniach zebrani na uroczystości goście oraz maturzyści uczestniczyli w części artystycznej przygotowanej przez uczniów i absolwentów naszego liceum.

Wszystkim tegorocznym maturzystom życzymy na egzaminach prostych pytań i jasnych odpowiedzi!

,,Szczęśliwej drogi, już czas… !”
27 kwietnia 2017

Partnerzy

Instytucje i firmy współpracujące z 1 LO w Limanowej.

MEN
CKE
OKE
KO
Starostwo Powiatowe
UM
Parafia MBB Limanowa
UP
AGH
UP JP2
Skip to content