Ochrona przyrody na terenie Powiatu Limanowskiego – konkurs

7 listopada odbył się półfinał kolejnej edycji powiatowego konkursu wiedzy na temat ochrony przyrody na terenie Powiatu Limanowskiego, którego organizatorem jest Starostwo Powiatowe w Limanowej, a nadzór nad nim sprawuje Powiatowe Centrum Ekologiczne działające w Wydziale Ochrony Środowiska, Rolnictwa i Leśnictwa. Współorganizatorem konkursu jest Nadleśnictwo Limanowa oraz Liga Ochrony Przyrody.

Celem konkursu jest szerzenie wśród dzieci i młodzieży wiedzy o ochronie środowiska, kształtowanie świadomości przyrodniczej oraz wrażliwości na otaczającą naturę.
Konkurs został zorganizowany dla trzech grup wiekowych: dzieci ze szkół podstawowych, młodzieży gimnazjalnej oraz młodzieży ze szkół ponadgimnazjalnych. Uczestnicy otrzymali do rozwiązania test wyboru, w którym należało odpowiedzieć na 30 pytań dotyczących ochrony przyrody.
W poziomie dla szkół ponadgimnazjalnych wzięło udział dziewięcioro uczestników będących uczniami szkół znajdujących się na terenie Powiatu Limanowskiego. Ostatecznie do finału dostało się troje z nich, w tym dwoje z naszego Liceum.
Stanisław Wikar – z kl.2d
Jolanta Stanisz – Zespół Szkół nr 1 w Limanowej
Alicja Ptaszek – z kl. 2e

Finał odbędzie się 15 listopada, a zmierzy się w nim 10 uczestników. Poza trójką ze szkół ponadgimnazjalnych, 7 uczniów ze szkół podstawowych oraz gimnazjów.
Gratulujemy naszym uczniom i dziękujemy Panu Profesorowi Piotrowi Wójciakowi za przygotowanie młodzieży do konkursu i pełnienie funkcji koordynatora.
Fot. Powiat Limanowski
7 listopada 2013

Partnerzy

Instytucje i firmy współpracujące z 1 LO w Limanowej.

MEN
CKE
OKE
KO
Starostwo Powiatowe
UM
Parafia MBB Limanowa
UP
AGH
UP JP2
Skip to content