12 marca, po raz drugi w bieżącym roku szkolnym, odbyła się w naszym Liceum sesja popularnonaukowa z matematyki. Tym razem tematem sesji był: „Złoty podział odcinka. Boskie proporcje w architekturze, sztuce i przyrodzie.”

Sesja została przygotowana przez uczniów klasy 2a2- matematyczno-fizycznej -pod opieką prof. Ryszarda Abrama i poświęcona była złotej liczbie oraz związanym z nią ciekawostkom. Złota liczba, znana już w Starożytności, przez całe stulecia zadziwiała matematyków, fizyków, filozofów, przyrodników, architektów i artystów swymi niezwykle interesującymi własnościami. Matematycy i inni naukowcy odkryli, że złotą liczbę można odnaleźć w wielu aspektach przyrody oraz otaczającej nas rzeczywistości.
Uczniowie klasy matematycznej, wykorzystując bogaty materiał historyczny i porównawczy z różnych dziedzin – od matematyki poprzez dzieje architektury i sztuki, aż po biologię- starali się wyjaśnić wszystkim obecnym pojęcie złotego podziału i pokazać jego przykłady w innych dziedzinach, na pozór nie mających nic wspólnego z matematyką. W czasie sesji można się było dowiedzieć np. jak złotymi proporcjami wyznaczonymi na podstawie ciągu Fibonacciego posługiwało się w swojej pracy wielu malarzy, na czele z Leonardo da Vinci, jak złote proporcje wykorzystano podczas wznoszenia piramidy Cheopsa w Gizie i Partenonu w Grecji, a także gdzie można dostrzec i zmierzyć złote proporcje w budowie ciała człowieka. (Chętni mogli nawet sprawdzić złote proporcje w swojej budowie.) W sesji wzięli udział zainteresowani uczniowie gimnazjów wraz ze swoimi Nauczycielami.
12 marca 2010

Partnerzy

Instytucje i firmy współpracujące z 1 LO w Limanowej.

MEN
CKE
OKE
KO
Starostwo Powiatowe
UM
Parafia MBB Limanowa
UP
AGH
UP JP2
Skip to content