Mitologia nie ma dla nich tajemnic…

12 marca 2015 r. w Liceum Ogólnokształcącym w Starym Sączu odbył się międzypowiatowy konkurs czytelniczy pod hasłem Bohaterowie Mitologii „Wierzenia i podania Greków i Rzymian” Jana Parandowskiego. Organizatorem czytelniczych zmagań był Powiatowy Młodzieżowy Dom Kultury w Starym Sączu.

W konkursie wzięło udział 90. uczestników z powiatów: nowosądeckiego, limanowskiego i gorlickiego oraz z Miasta Nowego Sącza.

Po zapoznaniu się ze wszystkimi pracami jury ogłosiło wyniki. Wśród nagrodzonych znalazło się aż trzech naszych uczniów:

II miejsca:
Anna Pazdur – kl. 1G
Natalia Ptak – kl.1G
opiekun merytoryczny mgr Beata Jonarska

III miejsce:
Bartosz Dąbrowski – kl. 1B
opiekun merytoryczny- mgr Zofia Ociepka

Dyplomy uczestnictwa wręczyli znawcom mitologii: Krzysztof Szewczyk – Dyrektor Liceum Ogólnokształcącego w Starym Sączu, Jan Gomółka – wiceprzewodniczący Radu Powiatu Nowosądeckiego oraz Józef Puścizna – Dyrektor PMDK w Starym Sączu.

Wręczenie nagród  laureatom konkursu odbędzie się natomiast w najbliższym czasie w Starostwie Powiatowym w Nowym Sączu.
12 marca 2015

Partnerzy

Instytucje i firmy współpracujące z 1 LO w Limanowej.

MEN
CKE
OKE
KO
Starostwo Powiatowe
UM
Parafia MBB Limanowa
UP
AGH
UP JP2
Skip to content