Dnia 6 kwietnia 2017 r. w naszym Liceum odbyła się już po raz czternasty Powiatowa Gimnazjada „Wiem wszystko”. Konkurs ten jest adresowany do uczniów klas III gimnazjów z powiatu limanowskiego.

Jego celem jest:

 • promowanie najlepszych uczniów,
 • motywowanie ich do poszerzania wiedzy i umiejętności,
 • promowanie liceum jako dalszego etapu ich kształcenia,
 • kształtowanie tzw. „zdrowej rywalizacji”.

Zakres tematyczny Gimnazjady obejmuje wiadomości i umiejętności znajdujące się w programie nauczania wszystkich przedmiotów w gimnazjum.

W tym roku w konkursie „Wiem wszystko” wzięło udział 53 uczestników z 18 gimnazjów z terenu powiatu limanowskiego.

Gimnazjada składała się z dwóch etapów:

 • etapu pisemnego – testu wyboru z zakresu wszystkich przedmiotów realizowanych w gimnazjum oraz języka angielskiego, w którym wzięli udział wszyscy uczestnicy,
 • etapu ustnego – przeprowadzonego na zasadzie teleturnieju „Jeden z dziesięciu”.

Ciekawe pytania ze wszystkich dziedzin wiedzy ułożyli nauczyciele naszej szkoły. Całość konkursu przygotowały, jak każdego roku, Lucyna Wójtowicz i Dorota Nawaleniec.

Do II etapu zakwalifikowało się 10 finalistów:

1. Aleksandra Goryczka – Gimnazjum w Słopnicach     
2. Jakub Marek – Gimnazjum w Dobrej
3. Mikołaj Paja – Gimnazjum w Pisarzowej
4. Sebastian Piaskowy – Gimnazjum w Słopnicach
5. Dawid Tabor – Gimnazjum w Słopnicach
6. Aneta Bulanda – Gimnazjum nr 2 w Limanowej
7. Katarzyna Gołąb – Gimnazjum w Laskowej
8. Krzysztof Raczek – Gimnazjum w Rupniowie
9. Dominika Sarata – Gimnazjum w Rupniowie
10.Andrzej Mrożek – Gimnazjum nr 3 w Limanowej

Rywalizacja wyłoniła  laureatów:

I miejsce:  Sebastian Piaskowy-  Gimnazjum w Słopnicach
II miejsce:  Andrzej Mrożek – Gimnazjum nr 3 w Limanowej
III miejsce:  Dawid Tabor-  Gimnazjum w Słopnicach

Wszyscy uczestnicy konkursu otrzymali pamiątkowe dyplomy i książki, a laureaci i finaliści uhonorowani zostali dodatkowymi nagrodami książkowymi i rzeczowymi, których zakup możliwy był dzięki wsparciu i życzliwości sponsorów:

 • Posła na Sejm RP Wiesława Janczyka
 • Starostwa Powiatowego w Limanowej
 • Urzędu Miasta Limanowa
 • Urzędu Gminy w Limanowej
 • Rady Rodziców przy I Liceum Ogólnokształcącym w Limanowej

            Coroczna Gimnazjada jest dla uczniów doskonałą okazją do porównania poziomu wiedzy, motywowania do dalszej nauki i rozwijania umiejętności. Nauczyciele mogą wyłowić nowe talenty i zachęcić podopiecznych do kontynuowania nauki w Liceum.
6 kwietnia 2017

Partnerzy

Instytucje i firmy współpracujące z 1 LO w Limanowej.

MEN
CKE
OKE
KO
Starostwo Powiatowe
UM
Parafia MBB Limanowa
UP
AGH
UP JP2
Skip to content