50. rocznica nadania szkole imienia i 100-lecie odzyskania przez Polskę niepodległości

Obchody 100. rocznicy odzyskania przez Polskę niepodległości a równocześnie jubileusz 50-lecia nadania naszej szkole imienia Władysława Orkana i nadania pierwszego sztandaru były okazją do uroczystego spotkania w murach naszej szkoły.

W podniosłej akademii udział wzięli przedstawiciele władz powiatowych, miejskich, kuratorium oświaty oraz licznych instytucji z terenu Limanowszczyzny, a także emerytowani nauczyciele oraz byli i obecni uczniowie I LO. Pani dyrektor Anna Mruk przypomniała historię nadania szkole imienia oraz sztandaru. Gratulacje i życzenia z tej okazji składali m.in. starosta Jan Puchała, burmistrz Władysław Bieda, dyrektor Delegatury Małopolskiego Kuratorium Oświaty w Nowym Sączu – Dariusz Leśniak, dyrektor współpracującej ze szkołą Gminnej Biblioteki w Starej Wsi – Jacenty Musiał, były dyrektor szkoły Stanisław Szewczyk, absolwent szkoły i jej były wicedyrektor Franciszek Bieda oraz prezes oddziału ZNP w Limanowej – Elżbieta Mordarska.

„Poznaj życie swych dziadów — ich pragnienia, działania, ich bunty — stosunki ontoczesne, zarówno ekonomiczne, jak i polityczne — całą barwną, bogatą, jakiej żadna z ziem polskich nie ma, tradycję” – te słowa Władysława Orkana ze „Wskazań dla synów Podhala” stały się głównym mottem uroczystości.

Dzieje sprzed stu lat, gdy Polska znów stała się wolnym i niepodległym krajem, przypomniał w krótkim wykładzie nauczyciel historii prof. Adam Dębski.

Z kolei o wydarzeniach sprzed pół wieku, gdy ówczesny dyrektor I LO Wilhelm Tabor doprowadził do organizacji uroczystości 11 listopada, choć w komunistycznej Polsce święto niepodległości było świętem przemilczanym, przypomnieli w nagranych wypowiedziach filmowych ówcześni uczestnicy akademii: dr Szymon Józef Wroński i Hanka Zawada.

Mocno w tym kontekście zabrzmiały słowa pieśni „Miejscie nadzieję” wyśpiewane przez uczennicę Zosię Długosz:
„Miejcie odwagę… Nie tę tchnącą szałem, 
która na oślep leci bez oręża, 
Lecz tę, co sama niezdobytym wałem 
Przeciwne losy stałością zwycięża.”

Akademia była okazją do wręczenie nagród laureatom organizowanych szkole konkursów: testu z historii Polski „Dla Niepodległej” oraz konkursu literackiego, plastycznego i filmowego „Młodzi dla niepodległej”.

Przed 50 laty na pamiątkę ówczesnych wydarzeń fronton szkoły ozdobiono płaskorzeźbą przedstawiającą Władysława Orkana.  Autorem dzieła był Władysław Jania – adiunkt Akademii Sztuk Pięknych. Na pamiątkę obecnego święta na zakończenie akademii na piętrze szkoły została odsłonięta pamiątkowa tablica.

Partnerzy

Instytucje i firmy współpracujące z 1 LO w Limanowej.

MEN
CKE
OKE
KO
Starostwo Powiatowe
UM
Parafia MBB Limanowa
UP
AGH
UP JP2
Skip to content