Ferie na sportowo w Orkanie – VIII Zimowy Turniej piłki siatkowej i koszykowej dziewcząt o Puchar Dyrektora I LO w Limanowej

Zawody odbyły się w dniach 28 i 29 stycznia 2020 r. w hali sportowej I LO w Limanowej. Organizatorem zawodów było I Liceum Ogólnokształcące im Władysława Orkana w Limanowej, ZPO – Międzyszkolny Ośrodek Sportowy Powiatu Limanowskiego oraz Powiatowy SZS Limanowa.

Inicjatorką i opiekunem Zimowego Turnieju piłki siatkowej i koszykowej dziewcząt urodzonych w latach 2005-2007 jest pani mgr Krystyna Wójtowicz.

Wszystkich uczestników zawodów, trenerów , opiekunów oraz sędziów przywitała Pani Dyrektor Anna Mruk, która  dokonała otwarcia VIII Turnieju Zimowego w piłce siatkowej i koszykowej dziewcząt.

Do zawodów w piłce siatkowej zgłosiło się 6 zespołów : SP 1 Kamienica, SP 2 Limanowa, SP Pisarzowa, SP 2 Kamienica, SP Tymbark,  SP 3 Limanowa.

W przeprowadzonym losowaniu ustalono kolejność rozgrywania meczów „systemem każdy z każdym”.

Klasyfikacja końcowa turnieju piłki siatkowej :

I miejsce        SP 3 LIMANOWA
II miejsce       SP PISARZOWA
III miejsce     SP 1 KAMIENICA  

Opiekunem zwycięskiej drużyny była Pani Beata Brzezińska

Do zawodów w piłce koszykowej zgłosiło się 6 zespołów: SP nr 3 Limanowa I , SP nr 3 Limanowa II, SP Tymbark, SP nr 2 Limanowa, SP Mordarka, SP Roztoka

Klasyfikacja końcowa turnieju piłki koszykowej :

I miejsc          SP 3 LIMANOWA I
II miejsce       SP MORDARKA|
I
II miejsce    SP 2 LIMANOWA

Opiekunem zwycięskiej drużyny był Pan Krzysztof Dudek.

Puchary Dyrektora I LO w Limanowej oraz medale dla pierwszych trzech drużyn wręczyli: Pani Dyrektor Anna Mruk, wiceprezes Małopolskiego Szkolnego Związku Sportowego Pan Feliks Piwowar, sędzia główny Pan Józef Smęda, Pani Krystyna Wójtowicz oraz opiekunowie drużyn.

WSZYSTKIE UCZESTNICZKI ZAWODÓW WZIĘŁY UDZIAŁ W LOSOWANIU NAGRÓD, KTÓRYCH SPONSORAMI BYLI: Firma HENMAN,  Auto Moto Klub Limanowa, , „Elekrtical”,   „Elektret” – Centrum Elektryczne, Pan Wojciech Gawron, MM Delfin Michał Majka  , PZU Henryk Gąsiorek, Pan Waldemar Śliwa-Radny Miasta Limanowa, PPHU „Uchacz”  ,Firma GOLD DROP, MTD Bogdan Drzyzga, Powiatowy SZS Limanowa,  Bank Spółdzielczy   w Limanowej oraz  Pani Krystyna Wójtowicz.

Dyrektor I Liceum Ogólnokształcącego im Wł. Orkana w Limanowej  mgr Anna Mruk podziękowała wszystkim osobom, które zaangażowały się w organizację i sprawne przeprowadzenie VIII ZIMOWEGO TURNIEJU PIŁKI SIATKOWEJ I KOSZYKOWEJ DZIEWCZĄT  o Puchar Dyrektora I LO w Limanowej.

Partnerzy

Instytucje i firmy współpracujące z 1 LO w Limanowej.

MEN
CKE
OKE
KO
Starostwo Powiatowe
UM
Parafia MBB Limanowa
UP
AGH
UP JP2
Skip to content